Borang :: Pembaharuan


Pembaharuan Pendaftaran Perniagaan (Renew)
No. Pendaftaran *

Nama Perniagaan *

Tarikh Tamat Semasa *

DD
/
MM
/
YYYY
Caj Lewat Kompaun *

Kalau tamat tempoh lebih setahun, tidak dapat pembaharuan lagi
Tempoh Pembaharuan *
 1 TAHUN (RM60) 
Cawangan *

Nama Pemilik *

No. Mykad/Mypr *

xxxxxx-xx-xxxx
Email *

untuk menerima sijil pendaftaran
No. Telefon *

Sijil SSM semasa *

Resit Bayaran Bank in

Membuat Bayaran Bank in ke *

Price *
RM

Ringgit
.
Sen
Date *

DD
/
MM
/
YYYY

contoh

RENEW 1 tahun = RM60
2 cawangan = RM10 *(jika ada)
Kompaun = RM30 *(jika ada)
Caj Perkhidmatan = RM30
**********************
Jumlah Bank In = RM130
********************** *

* Caj Perkhidmatan RM30/perniagaan

i. Pengesahan Pemilik Tunggal / Rakan Kongsi 1 *
 Saya mengesahkan bahawa segala maklumat yang diberikan adalah benar. 
ii. Pengesahan Pemilik Tunggal / Rakan Kongsi *
 Saya/kami seperti permilik tunggal/rakan kongsi di atas rela untuk melantik E Online Services untuk menjalankan urusan bagi pihak saya/kami untuk semua urusan saya/kami dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM). 
iii. Pengesahan Pemilik Tunggal / Rakan Kongsi *
 Saya/kami dengan ini bersetuju dan mengakui bahawa E Online Services tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan perkhidmatan dan mana-mana maklumat yang diperolehi dari laman web ini. 

Di mana anda mendapatkan iklan kami? *

Forum? Laman Web? Kawan? Public Info? Google? Yahoo?
Image Verification
captcha
Please enter the text from the image:
[Refresh Image] [What's This?]